Innherred Renovasjon IKS

Fakta

Kategori: Bunntømte

Kontaktperson

Bjørn Heggelund
Tlf: 90147530
E-post: bjorn.heggelund@ir.nt.no

Komplette C-modell containere i alle størrelser og luker for alle fraksjoner, 2-krok og Mushroom.