Innherred Renovasjon IKS

Fakta

Kategori: Bunntømte

Kontaktperson

Agnar Buran
Tlf: 41804760
E-post: agnar.buran@ir.nt.no

Komplette C-modell containere i alle størrelser og luker for alle fraksjoner, 2-krok og Mushroom.